UPALAMPL - auta tuningowe, wyƛcigi, ustawki, spoty
mniej lub bardziej (nie) legalne...